Какво е Хостинг?

Какво е хостинг и как мога да плащам ползвания от мен хостинг план? Понятието "УЕБ ХОСТИНГ" произлиза от думата HOST в английския език и буквално преведено означава - домакин, стопанин, съдържател. На практика най-точно се представя като срочен абонамент
 
Как са организирани и колко големи (от към дисковото пространство) могат да бъдат пощенските кутии?

Системата поддържа професионални пощенски кутии, които препращат към външни такива. Всяка една пощенска кутия в такъв случай се ограничава единствено от външната пощенска кутия към която препраща. Пример - Вашата поща yourname@yoursitename.com препраща къ
 
Мога ли да ползвам отделен хостинг?

Вие можете да ползвате собствен домейн регистриран от Ваш самостоятелен акаунт, но собствен отделен хостинг, който е самостоятелно обособен, не можете да ползвате. Поради спецификата на софтуера за работата на продукта MAXCART се използват мощни клауд сър
 
Мога ли да получа достъп до самостоятелен Cpanel или друг подобен панел за управление на сървърни и хостинг настройки?

Единствения панел за достъп до настройки, който клиентът получава е административния панел, разположен на адрес www.yoursitename.com/admin/, чрез, който са изразени всички възможности, за управление на своите файлове и домейни.
 
Мога ли да получа достъп до файловете на сайта си?

На Вас като на клиент Ви се предоставя достъп до отделна ваша папка на сървъра, където можете да качвате файлове, снимки, документи, които да показвате във сайта, пред Вашите клиенти, парньори и доставчици.
 
Как мога да се откажа от услугата, предлагана от платформата?

Как мога да се откажа от услугата? Като не заплащате пакет за хостинг и домейн след изтичане на предплатения период. Или като изпратя заявка за отказ от услугата и спиране на сайта. Как мога да си взема домейна и да го прехвърля към друга система или фирм