Импортиране на продукти чрез XML

Цена: 249.00 лв. /еднократно/ с включени настройки

Този модул дава възможност да се импортират еднократно или да се синхронизират регулярно продукти от файл или линк във формат xml или csv.

Този модул е подходящ за собственици на онлайн бизнес който желае да добави продукти от старата си складова програма или от уеб сайт на негов доставчик. За да се импортират продуктите е необходимо в xml или csv файла предоставен от други платофрми да съдържа всички необходими данни за импортиране. 

Модула дава възможност да се конфигурират серия от настройки отностно импортирането включително и автоматично изтегля снимките на продуктите от отдалечения сървър и синхронизира наличностите във вашия он-лайн магазин.