Най-продавани продукти

Модул най-продавани продукти дава възможност за извеждане на списък с най-продаваните продукти в различни позиции по сайта. / Например на начална страница или в страничната лента /