Времето за отговор е технически необходимото време, за да се отговори компетентно или да се извърши определено желано от клиента действие.


‹ Назад