Какъв касов апарат да си купя ?

Какъв касов апарат да си купя ?

Какъв тип фискално устройство ви трябва: мобилен, стационарен касов апарат или фискален принтер?

Стационарен или мобилен касов апарат?

Ако ще продавате на едно определено място (търговски обект), а не в движение, най-подходящия касов апарат за вас е стационарният (популярни модели стационарни касови апарати са Datecs DP 15 KL, DAISY Perfect S-KL, TREMOL ZM-KL и други).

В случай, че продавате в движение, вие имате нужда от мобилен касов апарат, който е изключително удобен поради компактния си размер и наличието на батерия (популярни модели мобилни касови апарати са DAISY Perfect S-KL, ZIT 2007-KL, Datecs DP-50KL и др.).

Другият показател, по който да се ориентирате от какъв тип фискално устройство имате нужда е колко стокови групи ще имате. Има касови апарати, в които можете да вкарате определен брой стокови групи като обедините различните продукти по някакъв признак. Например хляб и закуски ще ги обедините като Тестени. Напълно индивидуално е, ако вие предлагате много и различни на вид продукти, то трябва да изберете касов апарат, който поддържа 8 - 10 и повече стокови групи. Това, разбира се, е обвързано и с цената на касовия апарат. Колкото повече стокови групи и функционалности предлагат устройствата, толкова по-висока е цената. Има касови апарати, които не работят със стокови групи, а подобно на фискалния принтер отпечатват наименованието на самия продукт.

Фискален принтер

Фискалният принтер работи със специален софтуер и е снабден с нож за автоматично отрязване на фискалния бон . При него няма стокови групи, при маркиране той изписва името на самия продукт, така както сте го въвели в системата, например Тостерен хляб ще се принтира върху касовия бон Тостерен хляб. В случай, че изберете за вашия магазин фискален принтер, имайте предвид, че ще ви трябва компютърна система, с която да го свържете, както и баркод скенер (виждали сте такива в големите хипермаркети). Недостатък на този фискален апарат е, че при проблем със системата, няма как да извършвате продажби и да издавате фискален бон, тъй като той не може да работи самостоятелно като касов апарат.

касов-апарат-цена

Касов апарат работещ като фискален принтер

Искате ли да знаете коя е най-добрата част ?

Вие можете да свържете и касов апарат към софтуера, с който работите (стига да са съвместими) или към вашата складова програма. По този начин отново имате възможност да използвате баркод скенер, за да маркирате стоките си, а касовият апарат действа като принтер. Този вариант е доста удобен, а и популярен, защото по този начин, ако възникне проблем със системата, можете директно да издавате касов бон от касовия апарат. Но в този случай трябва да се има предвид, че в един определен момент информацията ще се разминава и може да възникне проблем при ревизия.

Регистрация на фискално устройство

Всяко лице, което извършва продажби в търговски обект и е регистрирано като търговец е длъжно да издава касов бон при осъществена продажба. При въвеждане в експлоатация на фискални устройства търговецът трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт на съответно устройство ФУ/ИАСУТД с регистрирана сервизна фирма. Плащането към сервизната фирма не е еднократно, а е с годишна такса за обслужване. От сервизната фирма трябва да получите и сим карта за вашето фискално устройство.

Нещо важно! При смяна на сервизната фирма или други данни за търговеца, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството се издава ново свидетелство за регистрация на фискалното устройство.

Ако вие сте търговец и извършвате продажби в търговски обект, сте длъжни да издавате касов бон за всяка осъществена продажба. От тази разпоредба има и изключения и те са предвидени в чл. 4 и чл.5 от Наредба Н-18 от 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА.

Изискванията за въвеждане на касовия апарат в експлоатация са изяснени в Глава 3 на същата Наредба. Фирмата-сервиз има задължението да фискализира фискалното устройство и да го регистрира в НАП. Касовият апарат или фискалният принтер не може да бъде използван, докато не бъде регистриран в ТД на НАП.

фискален-апарат-цена

Какво е необходимо за регистрация на касов апарат

При регистрация на касов апарат (ЕКАФП) е необходимо:

- Да знаете дали ЕКАФП е одобрен от БИМ (В паспорта на ЕКАФП на една от първите страници е записан номер на свидетелство и до кога важи съответното свидетелство).

- Оригинал на паспорта на ЕКАФП.

- Свидетелство за регистрация на ЕКАФП (Издава се от сервизната фирма и се заверява от съответното поделение на НАП).

- Договор със сервизна фирма (притежаваща удостоверение за съответният тип ЕКАФП) за абонаментно сервизно обслужване.

- Фискален касов бон, показващ нормалната работа на ЕКАФП

От къде да си купя касов апарат

На българския пазар има много фирми, които произвеждат касови апарати. Освен това за удобство на потребителите, а и за по-добро обхващане на пазара, тези фирми имат оторизирани партньори и представители в почти всички градове. Едни от най-известните марки фискални устройства са Daisy, ZIT, Datecs, Eltrade, Tremol и други.

MAXCART си партнира успешно с TEK Електроникс и ако вие сте търговец и имате физически магазин или ПОС и имате нужда от информация кое фискално устройство е подходящо за вашия бизнес, се свържете с нас на телефон: 088 881 1594 или ни пишете на имейл адрес:  sofia@maxcart.bg.

Снимка на корица: Rolflick.euЗапочнете да продавате повече още днес!