Статус на продуктите

Модулът позволява да се добавят статуси към продуктите (нов, употребяван и т.н.)