Рейтинг в страници

Пояснение как се работи с този модул и какви функции може да разберете в този видеоклип: