Настройки на снимки

Модул настройки на снимки дава възможност във Вашия сайт да се променят стойностите по подразбиране на качваните изображения