Модул:: Регистрация

Цена: 199.00 лв. /еднократно/ с включени настройки

Дава възможност да се регистрират потребители сайта.