Какви са общите условия за ползване на продукта?

Не, не се подписват договори, за да ползвате продукта MAXCART  или различни негови компоненти. Системата таксува на месечни или годишни такси и можете да се откажете да я ползвате по всяко време и няма да бъдете таксувани за последващия период. Продукта MAXCART е просто въпрос на избор - ако не харесвате системата или не считате, че е най-добрата платформа за вашия бизнес, просто можете да не заплатите последващите такси. 

Извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на MAXCART ™, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

 


‹ Назад