• По-добро ниво на сигурност от системите с отворен код
  • Предлага по-достъпна цена за техническа поддръжка на функционалността
  • Понеже е повечето системи са платени и качеството на реализация на софтуера е по-добро и се обръща особенно внимание към детайла.

Софтуерът със затворен код може да бъде определен като собствен софтуер, разпространяван при условията на споразумение за лицензиране на оторизирани потребители с частни ограничения за  модификация, копиране и повторно публикуване . 

Цена: В зависимост от сложността на системата, цената може да варира между няколко хиляди до няколко стотин до хиляди долара, което включва базова такса за софтуер, интеграция и услуги и годишни такси за лицензиране / за поддръжка. Тъй като цената може да бъде огромна, това, което получавате в замяна е по-персонализиран продукт от доверена марка, по-високо ниво на сигурност и функционалност, непрекъснати иновации, по-голяма скалируемост, непрекъснато обучение и поддръжка, и по-ниско изискване за технически умения.
Сервиз: Сервизът и поддръжката са може би най-голямото предимство на използването на собствен софтуер и са в конкуриренция с доставчиците на собствен софтуер. Активната поддръжка е ключова точка  за потребителите с малки технически умения и една от основните причини хората да избират софтуер с затворен код пред софтуер с отворен код. Поддръжката включва потребителски ръководства и  контакт за незабавна помощ от  фирми с експерти, които са тясно запознати с продуктите и услугите.

Иновации: Някои виждат невъзможността да видите или смените изходния код в софтуера със затворен код като недостатък в сравнение с неограничената гъвкавост на  софтуера с отворен код;  това ограничение обаче гарантира сигурността и надеждността на собствения софтуер, който е напълно тестван и се предлага на всички потребители. Персонализираният софтуер е на разположение за конкретни потребители. 

Подобно на софтуера с отворен код, собственият софтуер също е посветен на онлайн общности, които споделят идеи и стратегии чрез форуми и анкети, които насърчават иновациите и позволяват на продукта да се адаптира към променящите се нужди.

Ползваемост: ползваемостта е висока за собствения софтуер, тъй като се стреми към по-целенасочена аудитория. Осигурени са ръководства за потребителя и за незабавна справка и бързо обучение, а услугите за поддръжка ще ви помогнат да увеличите използването на софтуера. Трети системи и страни от разработчици също са в състояние да използват различни механизми за увеличаване на източника на  "затворения" софтуер.

Сигурност: собственият софтуер се възприема като по-сигурен, защото той е разработен в контролирана среда чрез концентриран екип. Този отбор е единствената група, която може да види или редактирате изходния код, той е силно одитиран от риска за троянски коне и бъговете са намалени .
Някои от основните предимства и недостатъци на софтуера с отворен код (и затворен код) голяма степен зависят от техническата експертиза и наличните средства за поддържане и обновяване на софтуера. Помислете върху 5 точки описани в тази статия, за да получите по-добра представа за правилния софтуер за нуждите на вашата компания сега и в бъдеще.

 

 

 


‹ Назад