Вашите служители са вашата визитна картичка

Изграждането на лоялност не се състои само в това да се убедите, че Вашите клиенти харесват Вашия бизнес и продуктите, които предлагате. Тук ще Ви разкажем защо лоялните клиенти се печелят само с помощта на лоялен и единен персонал. Вашата цел като мениджър на Вашия бизнес е да убедите клиентите си, че предлагате уникални и много добри продукти, но преди това трябва да убедите служителите си, че развивате успешен бизнес. Трябва да създадете екип, който Ви има доверие, да го обучите по Вашите правила, да го накарате да повярва във Вас и Вашия бизнес и да го убедите, че това, което правите има бъдеще, за което именно Вашият екип ще помогне, за да се развие.

Проучванията сочат, че щастливият персонал, който е мотивиран правилно, е в състояние да повиши производителността и води до изцяло по-добро обслужване, следователно и до много повече доволни клиенти.

Създайте екип от професионалисти

Когато се съсредоточите върху персонала си, бизнесът Ви ще има възможността да стъпи върху една солидна основа, в която всеки един член на екипа е достатъчно уверен и умее да взима самостоятелни решения. Много по-добре е да създадете сам един лоялен и мотивиран екип от непрофесионалисти, които Вие да изградите като такива. Наемайки обучени, но неправилно мотивирани хора, освен опит, те често носят със себе си и лошите трудови навици.

Има някои неща, които повечето бизнесмени правят по един и същи начин, което не е случайно, а е пълно със смисъл.

Да, всичко започва с Вас - това е Вашият бизнес. Важно е да си изясните сам за себе си дали подкрепяте този бизнес изцяло, дали имате мисия, набор от ценности, в които сте убедени самите Вие и какво би Ви доставяло удоволствие, работейки за бизнеса си.

Действията говорят много повече от думите, така че не спирайте да действате. Вместо да се притеснявате за това как се справят служителите Ви се огледайте, за да разберете какво става. Всъщност всички разчитат на Вас за напътствия, определяне на цели и задачи. Помислете за Вашите действия - практикувате ли наистина това, което ежедневно проповядвате от служебните имейли и разговори.

Подборът и мотивацията на успешен и продуктивен екип е област, на която малките предприятия не обръщат много внимание и така допускат много грешки. Ние ще Ви помогнем да се справите с това като Ви дадем някои важни съвети за това как да изградите лоялен екип, който да върши работата си максимално добре и да Ви помага да развиете бизнеса си. За да постигнете това на първо място бъдете взискателни (но не прекалено). Не наемайте на работа следващия човек, появил се на прага Ви. Нещо, което ще Ви помогне при подбора на персонал е това да изготвите подробна длъжностна характеристика, чрез която да опишете правилния човек за работата, която предлагате. Отделете малко време, за да подредите мислите си и да структурирате списъка с умения и качества, които трябва да притежават хората, от които искате да се състои Вашият екип. Препоръчваме Ви също така да подберете правилните места, на които да търсите Вашите бъдещи служители - например започнете с хора, препоръчани от Ваши близки и приятели, на които имате доверие, след това опитайте в социалните мрежи като Facebook, но не пропускайте и сайтовете за безплатни обяви за работа.

Без значение от къде ще започнете да търсите, aко търсите определен набор от умения или степен на образование, включете го предварително. Това ще помогне да изплуват правилните хора много по-бързо.

След като откриете правилния според Вас човек, трябва да го запознаете с Вашите очаквания и да му поставите цели. Няма нищо по-разочароващо за един служител от това да не знае мястото и ролята си за развитието на компанията, за която работи. Ако искате Вашият екип да е максимално производителен и същевременно да се чувства добре, когато работи за Вас, то трябва да отделите достатъчно време на всеки един служител. През това време трябва да успеете да изградите сходно виждане за бизнеса, който развивате и да се уверите, че се стремите към една и съща цел, а именно високи резултати и доволни клиенти.

Нещо много полезно за осъществяването на мотивиран и продуктивен екип е осигуряването на обратна връзка със служителите. Дайте възможност на всеки човек от персонала да изкаже своите конструктивни забележки. Добре е всеки да се чувства спокоен да изрази своите очаквания от Вас и Вашия бизнес. По този начин екипът Ви ще остане фокусиран върху това, което е важно и можете да сте сигурни, че сте на път да изградите позитивна среда за работа.

Друг много важен момент е прозрачността в отношенията Ви с екипа. Обяснявайте на служителите какво се случва с Вашия бизнес, тъй като това засяга и тях. Най-добре е да организирате графика си като предвидите периодични брифинги / оперативки, на които да се дискутира актуалното състояние на бизнеса.

Дайте глас на Вашия персонал и бъдете готови да слушате! Правете всичко възможно, за да получите обратна връзка от тях. Ако сте наели правилните хора, те ще оценят Вашите усилия и сами ще пожелаят да споделят всички успехи на компанията и ще Ви помагат за преодоляването на проблеми и препятствия.
Оценявайте Вашите служители и ги награждавайте за добре свършената работа. Можете да измислите забавна игра например със символична награда, която да мотивира служителите Ви да се съревновават помежду си. Можете да отбелязвате успехите на табло в офиса например, или да дадете 5 минути слава, като похвалите отличения служител на следващата оперативка или пък в течение на обща имейл кореспонденция между членовете на Вашия екип. Каквото и признание да изберете, то със сигурност ще изиграе роля за мотивацията на екипа - този, който е спечелил съревнованието този път ще иска да го спечели отново, както и останалите. Това ще доведе до повишаване на резултатите и ще увеличи на производителността на екипа като цяло.

Друг успешен похват е овластяването на служителите. Например можете да им дадете свободата да правят изненади на клиенти, като например да подаряват отстъпка за следваща покупка. Това може да стане чрез изграждане на политика и процедури, които да определят кой, кога и как може да използва своята допълнителна власт.

Постарайте се да изградите успешен екип, изграден от щастливи служители, работещи в позитивна среда. Това е ключът към доволните клиенти, които харесват Вашата марка и подходът Ви. А когато клиентите са доволни от даден продукт или марка, никой не може да ги спре да споделя това със света. И не забравяйте - всичко започва и зависи от Вас!

 


‹ Назад