Синхронизация с sravni.bg

Цена: 89.00 лв. /еднократно/ с включени настройки

Този модул дава възможност да се синхронизират продуктите от сайта към системата sravni.bg

Модулът Синхронизация с sravni.bg дава възможност да се синхронизират продуктите от сайта към системата sravni.bg

Необходимо е да се регистрирате като партньор в http://www.sravni.bg/.

След като влезете в партньорския си акаунт в sravni.bg, трябва да поставите линка за XML данните за Вашия домейн:

http://Вашият домейн/export/sravnibg