Модул:: Регистрация

Дава възможност да се регистрират потребители сайта.