Воден знак

Модул Воден знак дава възможност във Вашия сайт да се прилага воден знак на изображенията.

Модул Воден знак дава възможност във Вашия сайт да се прилага воден знак на изображенията.