Увеличете продажбите и спестете от реклама като използвате парньорски сайтове като канал за продажба.

Цена: 790.00 лв. /еднократно/ с включени настройки

Афилиейт програмите стават все по-популярни сред бизнеса. Това се дължи най-вече на възможността да се оценява ефективността на всеки източник на трафик и да се заплаща на всеки партньор и рекламодател спрямо постигнатия от него резултат. Чрез софтуера Вие спестявате време да управлявате комисионите на вашите парньори. 

Стартирайте афилиейт програма към уебсайта си – така всеки и собственик на сайт решил да промоцира вашите продукти ще вземе известна комисионна от цената, която клиента ви плаща, но вие от една страна ще генерирате повече продажби, от друга страна ще придобиете по-бързо популярност и познаваемост на бранда. Бързо и лесно може да я промотирате своята афилиейт програма в известните български форуми. При добри (високи комисионни и лесно продаваеми продукти) естествено интереса ще е по-голям, но това зависи най-вече от надценките, които може да си позволите да предоставите на вашите партньори и това какъв интерес има в интернет пространството към предлаганите от вас продукти или услуги.

Възможни варианти за плащане на парньорите чрез афилиейта:

  • Плащане при всяка покупка от доведения клиент ( постоянна комисионна на парньора - Pay per Lifetime )
  • Еднократно плащане при доведен клиент ( Pay per Lead )